Druhé Ja v súťaži Stropkovská hudobná liga! :-)

17.09.2013 12:30

Stropkovská hudobná liga!  

Boli sme vyžrebované do 2. súťažného kola, ktoré sa bude konať 12.10.2013 o 21:00  
Súťažíme proti kapelám noxcuse - https://www.stropkovskahudobnaliga.sk/sk/shl-vol05/sutaziaci/?id=102 a 
Amatae Adea - https://www.stropkovskahudobnaliga.sk/sk/shl-vol05/sutaziaci/?id=87 , snáď postúpime do finále!!!  
Držte nám prsty na súťaži !! https://www.stropkovskahudobnaliga.sk/sk/shl-vol05/sutaziaci/?id=105