Koncertné záznamy

31.07.2014 - Súťaž Pegas 2014 Prešov:

Koncert začína od 10. minút :-) :

07.06.2014 - Rock fabric Poprad: