*** P R E S T Á V K A ***

12.06.2010 01:27

     Ahojte všetci, babská kapelka zo Šuňavy Vás chce týmto spôsobom oboznámiť , že od 15. júna 2010 do 15. septembra bude mať 

 

menšiu troj- mesačnú !!! *** P R E S T Á V K U *** !!!

Dôvodom spôsobenej " pauzy" je to, že dve členky našej kapely absolvujú zahraničnú prax. 

    

     Tešíme sa na September, kedy to spolu opäť na rôznych podujatiach roztočíme!

 

S pozdravom

                                             ---- Šunavskie dievčatá ----